Managment system Certification logo
Telefon ikon

+47 48 10 55 55

mail@s-tec.no

Kartmarkør ikon

Ringtunveien 2

1712 Grålum

PETROKJEMI OG KJEMISK INDUSTRI

Denne bransjen representer et mangfold av ulike virksomheter, fra store oljeraffinerier til små enkeltmannsforetak. Derved finnes det også et betydelig antall ulike applikasjoner for måling av nivå og densitet.

Denne bransjen representerer et mangfold av ulike virksomheter, fra store oljeraffinerier til små enkeltmannsforetak. Derved finnes det også et betydelig antall ulike applikasjoner for måling av nivå og densitet.

I prosesser hvor mediet er toksisk, er etsende, har høy temperatur, og prosesseres under høyt trykk, er radiometriske målere en fordel, og i noen tilfelle eneste løsning som er HMS-messig forsvarlig.

Andre bransjer