Managment system Certification logo
Telefon ikon

+47 48 10 55 55

mail@s-tec.no

Kartmarkør ikon

Ringtunveien 2

1712 Grålum

PAPIR OG CELLULOSE

Papir og celluloseindustrien utnytter radiometrisk måling i en rekke applikasjoner.

Densitetsmåling er viktig i prosesser knyttet til cellulosefremstilling,
spesielt i gjenvinning og regenerering av kokekjemikalier.

Ulike applikasjoner indikeres av figuren her.

Treforedlingsindustrien har et betydelig antall nivåapplikasjoner hvor radiometriske målere representerer sikre løsninger, f.eks:

Andre bransjer